Vefk Bozulur Mu?

Her türlü büyü bozulur ancak büyü olmayan çalışmaların bozulması gibi bir şey söz konusu değildir. Özellikle bu çalışmalar pozitif bir amaç için gerçekleştiriliyorsa, özel olarak bozma çalışması gerçekleştirilmediği sürece bozulması mümkün değildir. Vefkler de bunların başında gelmektedir. Vefk yapan hocalar, gayb alemlerinin bilinen en karmaşık çalışmalarından birini gerçekleştirir. Malzemesinden uygulamasına kadar çok farklı detaylara sahip olan bu çalışmaların doğru gerçekleştirilebilmesi büyük tecrübe ister. Tecrübe, bilgi birikimi ve çok daha fazlasını sağlayan bir medyum hoca tarafından yapılan vefk, hiçbir zaman etkisini yitirmez ve ömür boyu kendisini talep eden kişiye yardım etmeye devam eder.

Vefk yapan hocalar, çoğu zaman çalışmalarının etkilerini güçlendirmek için bir takım özel uygulamalar yaparlar. Bu durum, hem vefkin etkisinin ömür boyu devam etmesini garantiler, hem de yapılacak olan işlemin daha hızlı sonuçlanmasını sağlar.

Her büyü ve manevi alemle alakalı çalışma bozulabilir. Fakat bu çalışmaların kendiliğinden bozulması veya etkisini yitirmesi imkansızdır. Özellikle vefk çalışmalarında vefkin kendiliğinden etkisini yitirmesi görülmemiş bir şeydir. Vefk yapan hocalar da bu konuda hemfikirdir.

Vefk çalışmaları gaybi alemleri yansıtır ve istenen her şey için uygulanabilir. Eğer bir vefk çalışması bozulmak isteniyorsa, bunun için medyum hoca tarafından özel bir çalışmaya ihtiyaç duyulur. Çok kadim bilgiler içermesi nedeniyle, vefkin etkisini ortadan kaldırmak basit bir işlem değildir. Bir vefk bozulacaksa, mutlaka vefk yapan hocalardan biriyle çalışılmalı ve tecrübeli kişiler tarafından işlem gerçekleştirilmelidir.

Vefk yapan hocalar nadiren vefk bozma işlemi ile karşılaşırlar. Vefkler çoğu zaman ömürlük olacak şekilde, olumlu amaçlar ile yaptırılır. Gerçekten vefk yaptıran bir kişi, hiçbir zaman etkisinin azaltılmasını veya bozulmasını talep etmez.

Kötü niyetli insanlar tarafından size ait vefkin bozulmasına çalışılabilir. Ancak çok istisnai durumlar haricinde bu da mümkün değildir. Vefkin bozulabilmesi için, yazılmış olan kağıt üzerinde işlem yapmak gereklidir. Vefk yapan hocanın verdiği bu kağıdı iyi saklamanız ve kötü niyetli insanların eline vermemeniz halinde, yaptırdığınız vefkin siz istemediğiniz sürece bozulması imkansız olacak ve hayatınıza iyi anlamda katkı sağlamaya devam edecektir.

Advertisements

Vefk ve Nefes Gücü

Vefk hazırlamak fazlasıyla emek isteyen bir süreçtir. Bu süreçte yapılması gereken tüm çalışmalar büyük özen ister. Başarısız medyum hocaların vefk yapması mümkün olmadığı gibi, yapılabilecek her türlü çalışmada mutlaka bilgi birikimi gereklidir. Vefk yapan medyum hocalar, bu bilgi birikimini mutlaka doğru şekilde değerlendirmek ve her türlü çalışmasında uygun şekilde kullanmak zorundadır.

Vefk yapan medyum hocalar sadece bilgiye değil, aynı zamanda güçlü bir nefese ihtiyaç duyarlar. Nefesi yeterli gelmeyen bir medyum hoca hiçbir şekilde vefk çalışması yapamaz. Büyü yapabiliyor olsa da vefk çalışmaları için gereken bilgiyi edinemez, bu çalışmaları gerçekleştiremez.

Vefk yapan medyum hocalar, malzeme temininden yapılabilecek tüm diğer işlere kadar büyük sorumluluk altındadır. Eğer medyum hocalar bu sorumluluğu yerine getiremezse yaptıkları çalışma anlamsız kalır ve hiçbir koşulda başarıya ulaşamaz. Vefk için malzeme temini, çalışmanın kaderi açısından çok önemlidir. Çünkü malzemeleri doğru belirlenmeyen bir çalışmanın istenen etkileri vermesi imkansızdır.

Yapılabilecek her türlü çalışmada medyum hocanın rolü en önemlisidir. Nasıl ki, bir hastalık geçiriyorken gidip en iyi doktora tedavi olmak isterseniz, vefk yapan medyum hocalar için de aynı şey geçerlidir. Elde etmek istediğiniz sonuçla ilgili yaptıracağınız bir çalışmayı, her zaman alanında en iyi hoca ile yaptırmanız, bilinçli bir isimle çalışmanız çok önemlidir.

Vefk yapan medyum hocalar yaptıkları tüm çalışmaları bu niteliklere göre şekillendirmektedir. Malzemeler başta olmak üzere, çok sayıda farklı konu vefkin doğru şekilde tutmasını ve gerçekleşmesini sağlayacaktır. Medyum hocanın yeteneği ve nefes gücü burada devreye girer. Eğer medyum hoca yetersiz bir nefes gücüne sahipse, yapabileceği hiçbir çalışmanın tutarlılığı olmayacak ve yaptığı hiçbir şey başarıya ulaşmayacaktır. Vefkler nefes gücü ile bağlantılı görünmüyor olsa bile, her gaybi çalışmada olduğu gibi vefklerde de nefes gücünün önemi büyüktür.

Okunan her türlü dua bu gücün etkisi ile güçlenir. İster vefk, ister herhangi bir büyü çalışması olsun, yapılan her türlü çalışma hocanın nefes gücü ile bağlantılıdır. Gayb enerjilerinin dünyevi enerjilerle bağlantı kurabilmesi için güçlü bir nefese sahip olmak şarttır.

Vefk Çalışmalarında Mürekkebin Önemi

Vefk çalışmaları herkesin bildiği gibi gayb alemleri ile alakalı en zor çalışmalardır. Bu çalışmaların en büyük özelliği, içerisinde birbirinden farklı çok sayıda detaya sahip olmasıdır. Örneğin, vefk yapan medyum hocalar, en basitinden gayb enerjilerini anlayacak, bunlar üzerinde çalışmalar yapacaktır. Daha sonra kullanılacak olan diğer malzemeleri de aynı şekilde değerlendirecek, hangi çalışma için hangisinin uygun olacağını belirleyecektir. Vefk yapan medyum hocalar yapabilecekleri her türlü çalışma için bu durumu sağlamak ve çalışmalarını gerçekleştirmek zorundadır.

Vefk için kullanılan her bir malzemenin ayrı önemi bulunur. Çalışmanın yapılacağı kağıttan mürekkebe kadar, her şey vefk yapan hocanın sorumluluğundadır, bu çalışmaları hoca bilgisi doğrultusunda belirlemelidir.

Eğer medyum hocanın bilgisi bu konuda yetersiz kalırsa, yapılan çalışmanın etkisi görülemeyeceği gibi, hiçbir şekilde başarılı olunması da mümkün olmayacaktır. Vefk yapan hocanın yaptığı çalışmada, mürekkep malzemeler içindeki en önemli noktadır. Eğer medyum hocanın kullandığı mürekkep doğru değilse, vefk çalışması da aynı şekilde doğru olmayacak ve başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

Vefk yapan hocalar, her türlü çalışma için mürekkepleri özel olarak araştırır. Özellikle vefkler için mürekkep seçimi çok önemlidir. Doğru şekilde yapılmaması halinde, okunan dualar ne kadar doğru olursa olsun, vefkin etkisi azalacak ve çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

Gerçek bir medyum hoca, her zaman kullandığı malzemeleri iyi tanır. Bazı vefk çalışmalarında altın suyuna sahip olan mürekkepler kullanılır, bazılarındaysa daha farklı uygulamalar yapılır. Ancak her birinin ortak noktası bilgiden geçer. Vefk yapan medyum hocalar bu bilgiye sahiptir ve çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirir.

Medyumluk her çalışmasında büyük bilgi birikimine ihtiyaç duyar. Eğer bir medyum hoca bunları bilmiyorsa hiçbir şekilde çalışmalarından sonuç alamaz. Vefk yapan medyum hocalar mutlaka mürekkep seçimine dikkat etmeli ve özenli olarak araştırmalıdır.

Doğru yapılmayan bir vefk, kağıt parçasından öteye geçemez. Bu nedenle vefk çalışmalarında en önemli şey işlemlerin doğru şekilde gerçekleştirilmesidir. Vefk yapan hocanın nefesi güçsüz bile olsa, eğer yaptığı vefk doğru ise mutlaka etkisi görülür. Fakat en güçlü medyum hoca, eksik bir vefk yapıyorsa bu durumda etki görülmesi mümkün değildir.

Vefk Yapmak Ne Kadar Zor?

Özellikle son dönemlerde manevi ilimlere artan ilgi sonucu adından sık sık söz ettiren vefk, her geçen gün daha fazla insan tarafından tanınmakta. Eskiden vefk hakkında çok şey bilinmezken, günümüzde insanların pek çoğu vefk hakkında bilgi edinmekte, hatta bu bilgileri doğrultusunda kendilerinin vefke ihtiyaç duyduğunu anlayabilmektedir.

Çağın gerektirdiği şekilde, internete olan ilginin artması ile birlikte, insanların vefk ile ilgili ilk başvurdukları adres de yine internet oluyor. Ancak, internetin bu derece yaygın olmasını ve internetin sağladığı anonimlik avantajını fırsat bilen dolandırıcılar, kendilerinin vefk yazabildiğini belirterek çok sayıda insanın hem umudunu hem de parasını gaspetmekte.

Vefk yazmak herkesin yapabileceği kadar basit bir işlem değildir. Vefk, için hem bilgi hem de yetenek gerekir. Bu doğrultuda düşünüldüğünde, vefk yazmanın herkesin harcı olmadığı, yalnızca profesyonel kişiler tarafından yazılabileceği gayet açıktır.

Vefk yazmak isteyen bir medyum hoca, öncelikle manevi alem ile dünyevi alemin ilimlerini harmanlamalı, öğrenmelidir. Vefk yazarken, hat sanatından ebced hesabına kadar farklı dünyevi ilimler önemlidir. Vefk, sadece dua değil, aynı zamanda çizimler de içerdiği için mutlaka iyi bir dünya bilgisi gerekir.

Vefkte başta numeroloji, astronomi ve astroloji ilimleri kullanılır. Bu ilimlerin bilgisi dünyevi alemdendir ve manevi alemle alakası yoktur. Bu ilimler bilinmeden, manevi alemdeki bilgileri vefk için kullanmak mümkün değildir.

Dünyevi bilimleri bilen kişiler hemen ardından manevi dünyanın ilimlerine ve nefesin gücüne başvurmak zorundadır. Manevi güç, sadece basit bir dua okumaktan ibaret değil, o duaları ne zaman okuyacağını, ne kadar okuyacağını bilmeyi de içerir. Tüm bunlar bilindiği sürece çalışma başarılı olur ve etki görülür.

Vefk yazmak, belki de manevi dünyaya ait çalışmalar içindeki en zorlu ve en çok yeterlilik isteyenidir. Bu yüzden kendisinin vefk yazdığını iddia eden pek çok medyum hoca vefk konusunda yetersizdir, çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanır. Bu yüzden, ne durumda olursanız olun, özellikle vefk çalışmaları için araştırma yaparken mutlaka dikkatli olmalı ve yeterli tecrübeye, bilgiye sahip bir medyum hocaya başvurmalısınız. Aksi takdirde vefk çalışmanızın hiçbir anlamı kalmaz, hem zaman hem de maddi kayıplarla karşılaşırsınız.

Vefk hangi amaçlarla yapılır?

En kadim manevi uygulamalardan biri olarak kabul edilen Vefk, pek çok konuda ve durumda uygulanabilir. İyi yazılmış bir vefk, kişinin hayatını baştan aşağı değiştirebileceği gibi, hiç akla gelmeyecek konularda bile ona destek sağlayabilir.

Vefkler genellikle kişilerin elde etmeyi istedikleri fakat bir türlü başaramadıkları olaylarda devreye girmekte. Yaygın olarak, rızık açma veya ev içerisindeki huzuru tesis etme amacıyla kullanılan vefk, bunun dışında daha farklı amaçlarla da tercih edilebilmekte.

Doğru şekilde yazılması halinde, istenen her şeyi hızlı ve kalıcı bir şekilde vefkin taşıyıcısına sağlayan bu kadim öğreti, rızık açmadan aşk ve sevgi çalışmalarına kadar pek çok alanda kullanılabiliyor. Pek çok kişi vefkin sadece belli amaçlar için kullanılabileceğini düşünüyor olsa da, tam aksine, bir büyü ile yapılabilen neredeyse her şey vefk ile de yapılabilmekte.

Özellikle kişilerin iradelerine ve yaşantılarına direk olarak etki eden tüm olaylar için kullanılan vefk hiçbir zaman hafife alınmaması gereken ve her daim büyük bir özenle hazırlanması gereken bir çalışma. Vefk yazımı başlı başına bir sanat olduğu gibi, manevi öğretiler içerisinde de diğerlerinden ayrılan, kendini daha farklı bir kefeye koyan bir çalışmadır. Vefk, büyüden ve diğer çalışmalardan tamamen ayrıdır.

Hangi amaçla yazılıyor olursa olsun, vefkte en önemli nokta bilgidir. Hocanın bilgisi yeterli değilse başarısız olacaktır. Hangi kağıdın, mürekkebin ve hatta zamanın tercih edileceği, vefkin kullanım amacına göre medyum hoca tarafından belirlenir. Örneğin rızık açma vefklerinde genellikle altın rengi mürekkep kullanılırken, başka vefklerde daha farklı uygulamalar yapılabilir. Bunların tamamı kişinin ihtiyaçlarına ve isteklerine göre değişmektedir.

Vefk, her şeyden önce yaptıran kişi için adeta bir koruyucu niteliğindedir. Korunma vefkleri en güçlü kara büyülere karşı bile savunma sağlayabilir. Bu uygulamanın tarih boyunca pek çok medeniyet tarafından yapıldığı görülmüştür.

Sadece ruhani koruma için değil, aynı zamanda fiziki koruma için de kullanılabilen vefkler, özellikle Osmanlı döneminde padişahlar tarafından bu amaç için sıklıkla kullanılmıştır. Tılsımlı, vefkli gömlekler ile padişahların savaşlardan sağ salim çıkması için yardımcı olunmuştur.

Vefk kadim bir ilimdir, doğru şekilde uygulanması halinde istenen her şey için kullanılabilir.

Gerçek Vefk İçin Ne Gereklidir?

Vefk, başka bir gayb alemi ile dünya arasındaki bağlantının kurulmasına en önemli kapılardan biri. İsteklerinize ve arzularınıza, islamiyette yeri olan Vefk yöntemi ile kavuşmanız mümkün. Elbette her konuda olduğu gibi, vefkte de yaptığınız çalışmanın sonuca ulaşması için mutlaka işinin ehli bir hocaya ihtiyacınız var. Her çalışmada olduğu gibi, vefkte de başarısızlık riski var ve bu risk, işin diğer manevi çalışmalara kıyasla çok daha zor olmasından dolayı çok daha büyük.

Vefk, sadece basit bir kağıt üzerine yazılan Arapça sözcüklerden ve okunan dualardan ibaret değildir. Bambaşka bir alemden gelen ve tamamen dünyevi aleme direk olarak etki eden çalışmalardan oluşan vefkler, doğru şekilde yapılmadığı sürece en ufak bir etkiye bile sahip olamaz.

Çoğu medyum hoca, birkaç gün içerisinde vefk yazdığını iddia ederek anlamsız şekiller ve sözcükler içeren kağıtlar yollamaktadır. İnsanları mağdur eden ve hatta yanlış yapılmış çalışmalar nedeniyle ciddi şekilde tehlikeye sokan bu şarlatanlar, hem cebe hem de maneviyata en büyük kötülüğü yapmakta, en büyük yarayı açmaktadır.

Gerçek bir vefk yazılabilmesi için en az 5 güne ihtiyaç duyulur. Astrolojik olarak yıldız zamanlarının hesaplanması, bu hesaplamaların duaya ve büyülü yazılara dökülmesi zaman alır. Eğer vefk aceleye getirilirse etkisi görülmez ve kimi zaman yanlış yapılması nedeniyle zarar verir.

Vefk aynı zamanda her kağıda yazılamaz. Sadece belli başlı kağıtlara, kullanım amacına göre değişen şekillerde yazılan bu özel çalışmalar üstün bir bilgi ve yorum yeteneği gerektirir. Kendisinin vefk yazdığını söyleyen bir hoca, mutlaka astroloji, astronomi ve ebced bilmelidir. Bunların her birini ustalık derecesinde bilmesi gerektiği gibi, aynı zamanda numeroloji ve harf ilimleri gibi destekleyici manevi çalışmaları da yapabiliyor olması gereklidir.

Hayatın akışına direk olarak gayb alemlerinden gelen enerjiler ile müdahale eden bu çalışmalarda mutlaka doğru adımlar atılmalı, doğru kişiler ile çalışılmalıdır. En ufak bir hatanın bile günlerce uğraşılan çalışmayı bozacağını göz önünde bulundurarak, vefk yazacak hocanın kesinlikle profesyonel olması gerektiğini görebilirsiniz.

Vefk yazdırmak istiyorsanız, başvurduğunuz hocanın bilgisini sorgulamalı ve referanslarını mutlaka okumalısınız. Bunu yapmadığınız sürece dolandırıcı medyumların ağına düşebilir, umutlarınızı ve paranızı şarlatanlara kaptırabilirsiniz.