Vefk Bozulur Mu?

Her türlü büyü bozulur ancak büyü olmayan çalışmaların bozulması gibi bir şey söz konusu değildir. Özellikle bu çalışmalar pozitif bir amaç için gerçekleştiriliyorsa, özel olarak bozma çalışması gerçekleştirilmediği sürece bozulması mümkün değildir. Vefkler de bunların başında gelmektedir. Vefk yapan hocalar, gayb alemlerinin bilinen en karmaşık çalışmalarından birini gerçekleştirir. Malzemesinden uygulamasına kadar çok farklı detaylara sahip olan bu çalışmaların doğru gerçekleştirilebilmesi büyük tecrübe ister. Tecrübe, bilgi birikimi ve çok daha fazlasını sağlayan bir medyum hoca tarafından yapılan vefk, hiçbir zaman etkisini yitirmez ve ömür boyu kendisini talep eden kişiye yardım etmeye devam eder.

Vefk yapan hocalar, çoğu zaman çalışmalarının etkilerini güçlendirmek için bir takım özel uygulamalar yaparlar. Bu durum, hem vefkin etkisinin ömür boyu devam etmesini garantiler, hem de yapılacak olan işlemin daha hızlı sonuçlanmasını sağlar.

Her büyü ve manevi alemle alakalı çalışma bozulabilir. Fakat bu çalışmaların kendiliğinden bozulması veya etkisini yitirmesi imkansızdır. Özellikle vefk çalışmalarında vefkin kendiliğinden etkisini yitirmesi görülmemiş bir şeydir. Vefk yapan hocalar da bu konuda hemfikirdir.

Vefk çalışmaları gaybi alemleri yansıtır ve istenen her şey için uygulanabilir. Eğer bir vefk çalışması bozulmak isteniyorsa, bunun için medyum hoca tarafından özel bir çalışmaya ihtiyaç duyulur. Çok kadim bilgiler içermesi nedeniyle, vefkin etkisini ortadan kaldırmak basit bir işlem değildir. Bir vefk bozulacaksa, mutlaka vefk yapan hocalardan biriyle çalışılmalı ve tecrübeli kişiler tarafından işlem gerçekleştirilmelidir.

Vefk yapan hocalar nadiren vefk bozma işlemi ile karşılaşırlar. Vefkler çoğu zaman ömürlük olacak şekilde, olumlu amaçlar ile yaptırılır. Gerçekten vefk yaptıran bir kişi, hiçbir zaman etkisinin azaltılmasını veya bozulmasını talep etmez.

Kötü niyetli insanlar tarafından size ait vefkin bozulmasına çalışılabilir. Ancak çok istisnai durumlar haricinde bu da mümkün değildir. Vefkin bozulabilmesi için, yazılmış olan kağıt üzerinde işlem yapmak gereklidir. Vefk yapan hocanın verdiği bu kağıdı iyi saklamanız ve kötü niyetli insanların eline vermemeniz halinde, yaptırdığınız vefkin siz istemediğiniz sürece bozulması imkansız olacak ve hayatınıza iyi anlamda katkı sağlamaya devam edecektir.

Advertisements

Vefk ve Nefes Gücü

Vefk hazırlamak fazlasıyla emek isteyen bir süreçtir. Bu süreçte yapılması gereken tüm çalışmalar büyük özen ister. Başarısız medyum hocaların vefk yapması mümkün olmadığı gibi, yapılabilecek her türlü çalışmada mutlaka bilgi birikimi gereklidir. Vefk yapan medyum hocalar, bu bilgi birikimini mutlaka doğru şekilde değerlendirmek ve her türlü çalışmasında uygun şekilde kullanmak zorundadır.

Vefk yapan medyum hocalar sadece bilgiye değil, aynı zamanda güçlü bir nefese ihtiyaç duyarlar. Nefesi yeterli gelmeyen bir medyum hoca hiçbir şekilde vefk çalışması yapamaz. Büyü yapabiliyor olsa da vefk çalışmaları için gereken bilgiyi edinemez, bu çalışmaları gerçekleştiremez.

Vefk yapan medyum hocalar, malzeme temininden yapılabilecek tüm diğer işlere kadar büyük sorumluluk altındadır. Eğer medyum hocalar bu sorumluluğu yerine getiremezse yaptıkları çalışma anlamsız kalır ve hiçbir koşulda başarıya ulaşamaz. Vefk için malzeme temini, çalışmanın kaderi açısından çok önemlidir. Çünkü malzemeleri doğru belirlenmeyen bir çalışmanın istenen etkileri vermesi imkansızdır.

Yapılabilecek her türlü çalışmada medyum hocanın rolü en önemlisidir. Nasıl ki, bir hastalık geçiriyorken gidip en iyi doktora tedavi olmak isterseniz, vefk yapan medyum hocalar için de aynı şey geçerlidir. Elde etmek istediğiniz sonuçla ilgili yaptıracağınız bir çalışmayı, her zaman alanında en iyi hoca ile yaptırmanız, bilinçli bir isimle çalışmanız çok önemlidir.

Vefk yapan medyum hocalar yaptıkları tüm çalışmaları bu niteliklere göre şekillendirmektedir. Malzemeler başta olmak üzere, çok sayıda farklı konu vefkin doğru şekilde tutmasını ve gerçekleşmesini sağlayacaktır. Medyum hocanın yeteneği ve nefes gücü burada devreye girer. Eğer medyum hoca yetersiz bir nefes gücüne sahipse, yapabileceği hiçbir çalışmanın tutarlılığı olmayacak ve yaptığı hiçbir şey başarıya ulaşmayacaktır. Vefkler nefes gücü ile bağlantılı görünmüyor olsa bile, her gaybi çalışmada olduğu gibi vefklerde de nefes gücünün önemi büyüktür.

Okunan her türlü dua bu gücün etkisi ile güçlenir. İster vefk, ister herhangi bir büyü çalışması olsun, yapılan her türlü çalışma hocanın nefes gücü ile bağlantılıdır. Gayb enerjilerinin dünyevi enerjilerle bağlantı kurabilmesi için güçlü bir nefese sahip olmak şarttır.

Vefk Çalışmalarında Mürekkebin Önemi

Vefk çalışmaları herkesin bildiği gibi gayb alemleri ile alakalı en zor çalışmalardır. Bu çalışmaların en büyük özelliği, içerisinde birbirinden farklı çok sayıda detaya sahip olmasıdır. Örneğin, vefk yapan medyum hocalar, en basitinden gayb enerjilerini anlayacak, bunlar üzerinde çalışmalar yapacaktır. Daha sonra kullanılacak olan diğer malzemeleri de aynı şekilde değerlendirecek, hangi çalışma için hangisinin uygun olacağını belirleyecektir. Vefk yapan medyum hocalar yapabilecekleri her türlü çalışma için bu durumu sağlamak ve çalışmalarını gerçekleştirmek zorundadır.

Vefk için kullanılan her bir malzemenin ayrı önemi bulunur. Çalışmanın yapılacağı kağıttan mürekkebe kadar, her şey vefk yapan hocanın sorumluluğundadır, bu çalışmaları hoca bilgisi doğrultusunda belirlemelidir.

Eğer medyum hocanın bilgisi bu konuda yetersiz kalırsa, yapılan çalışmanın etkisi görülemeyeceği gibi, hiçbir şekilde başarılı olunması da mümkün olmayacaktır. Vefk yapan hocanın yaptığı çalışmada, mürekkep malzemeler içindeki en önemli noktadır. Eğer medyum hocanın kullandığı mürekkep doğru değilse, vefk çalışması da aynı şekilde doğru olmayacak ve başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

Vefk yapan hocalar, her türlü çalışma için mürekkepleri özel olarak araştırır. Özellikle vefkler için mürekkep seçimi çok önemlidir. Doğru şekilde yapılmaması halinde, okunan dualar ne kadar doğru olursa olsun, vefkin etkisi azalacak ve çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

Gerçek bir medyum hoca, her zaman kullandığı malzemeleri iyi tanır. Bazı vefk çalışmalarında altın suyuna sahip olan mürekkepler kullanılır, bazılarındaysa daha farklı uygulamalar yapılır. Ancak her birinin ortak noktası bilgiden geçer. Vefk yapan medyum hocalar bu bilgiye sahiptir ve çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirir.

Medyumluk her çalışmasında büyük bilgi birikimine ihtiyaç duyar. Eğer bir medyum hoca bunları bilmiyorsa hiçbir şekilde çalışmalarından sonuç alamaz. Vefk yapan medyum hocalar mutlaka mürekkep seçimine dikkat etmeli ve özenli olarak araştırmalıdır.

Doğru yapılmayan bir vefk, kağıt parçasından öteye geçemez. Bu nedenle vefk çalışmalarında en önemli şey işlemlerin doğru şekilde gerçekleştirilmesidir. Vefk yapan hocanın nefesi güçsüz bile olsa, eğer yaptığı vefk doğru ise mutlaka etkisi görülür. Fakat en güçlü medyum hoca, eksik bir vefk yapıyorsa bu durumda etki görülmesi mümkün değildir.